Akcia "V núdzi poznáš priateľa" Jablonica

24.09.2013 00:00

V rámci akcie "V núdzi poznáš priateľa" sa Obvodný úrad Senica, odbor CO a KR a dobrovoľníci civilnej ochrany podieľali na zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov CO pri Základnej škole Jablonica. V rámci akcie bola vytvorená výstavka materiálu CO, kde sa deti mohli oboznámiť s prostriedkami individuálnej ochrany od tých najstarších po najnovšie, ako aj s detekčnými prístrojmi využívanými v systéme civilnej ochrany.