Deň záchranárov na škole v Štefanove

28.06.2013 09:40

Obvodný úrad Senica, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia pripravil na základe žiadosti riaditeľky Základnej školy s materskou školou Štefanov  pre  žiakov na záver školského roku zaujímavý deň. Namiesto klasického branného pochodu si žiaci zasúťažili v školskom kole Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, kde museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti v rôznych disciplínach. Účelom súťaže je aby si deti osvojili znalosti z problematiky civilnej ochrany, poskytovania prvej pomoci, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy ale aj bezpečného pobytu a pohybu v prírode. Na zabezpečení súťaže a celého dňa sa podieľali hlavne dobrovoľníci zapojení do projektu „Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany“.Okrem súťaže boli pripravené aj ukážky prostriedkov individuálnej ochrany, prístrojov využívaných v civilnej ochrane, či ukážka policajnej výzbroje a výstroje.  Dobrovoľníci zo Slovenského červeného kríža deťom priblížili základy poskytovania prvej pomoci a tie si mohli aj prakticky vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie na figuríne.  Vyvrcholením tohto zaujímavého dňa bola ukážka činnosti záchranárskych kynológov so svojimi štvornohými zverencami, ktorá mala veľký úspech. Výsledky samotnej súťaže nie sú tak dôležité ako to, že sa žiaci oboznámili s problematikou civilnej ochrany a činnosťou záchranárskych zložiek podieľajúcich sa na riešení následkov mimoriadnych udalostí a že získali zaujímavou formou informácie, ktoré by sa im v budúcnosti mohli zísť.