Branný deň na ZŠ V.P.-Tótha Senica

09.05.2016 11:07

Na Základnej škole ul. Vilama Paulínyho-Tótha v Senici sme sa dnes podieľali na organizovaní branného dňa. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity. Nechýbala ukážka práce policajných kynológov ako aj policajnej techniky a výstroje. Predviedla sa im technika mestského hasičského a záchranného zboru. Skúsili si hasenie malých požiarov džberovkou a niečo sa dozvedeli z prvej pomoci. Na našom stanovišti civilnej ochrany sa dozvedeli ako sa ochraniť improvizovanými prostriedkami i...ndividuálnej ochrany, vyskúšali si záchranu nášho maskota Brumca zo zadymeného priestoru a vyskladali evakuačnú batožinu. O dušu nám pomáhali členovia krúžku mladých záchranárov civilnej ochrany z tejto školy za čo im patrí veľká vďaka. Ako bonusové disciplíny boli hod záchranným kolesom a streľba zo vzduchovky. Dúfame, že v tento pekný deň si aj deti odniesli pekné zážitky. Ďakujeme za spoluprácu a pozvanie vedeniu školy a samozrejme všetkým zúčastneným.