Na Holíčskom zámku súťažili mladí záchranári CO

11.10.2012 13:01

     Prvý októbrový piatok tohto roku patril areál Holíčskeho zámku žiakom základných škôl, ktorí sa stretli na obvodnom kole 19. ročníka „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“.  Na súťaž sa tento rok prihlásilo 14 družstiev zo základných škôl okresu Senica i Skalica, čo je vyrovnaný rekord v účasti. Organizátorom akcie je každoročne odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Senica. Súťažiacich privítal ako hostiteľ primátor Holíča Zdenko Čambal, ktorý mladým záchranárom dodal odvahu a poprial im veľa šťastia pri plnení jednotlivých súťažných disciplín.

V nich mali  súťažiaci preukázať nielen teoretické vedomosti z oblasti civilnej ochrany, dopravnej výchovy, požiarnej ochrany a zdravotníckej prípravy ale i praktické zručnosti ktoré zahŕňali streľbu zo vzduchovky, hasenie malých požiarov,  orientáciu v teréne, použitie ochranných masiek a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany ako aj  poskytovanie prvej pomoci.

Pri samotnej súťaži sa preukázala vysoká pripravenosť súťažných družstiev za čo sa treba poďakovať pedagógom, ktorí ich pripravovali. Súťaž bola veľmi vyrovnaná čo sa ukázalo na výsledkovej listine minimálnymi bodovými rozdielmi. Prvé miesto po tretíkrát v rade a putovný pohár do stálej držby získalo družstvo zo ZŠ Čáry  pod vedením pani učiteľky Jany Polakovičovej. Druhé miesto tiež obhájili súťažiaci zo ZŠ Šaštín-Stráže a tretí skončili nováčikovia zo ZŠ s MŠ Štefanov, ktorý o jediný bod odsunuli na nepopulárne štvrté miesto družstvo zo ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves.

      Víťazné družstvá získali  poháre, medaily a vecné ceny avšak naprázdno neodišli ani ostatní súťažiaci. Prvé dve družstvá nás budú reprezentovať na jar budúceho roka v krajskom kole súťaže. Na záver poďakoval prednosta Obvodného úradu Vladimír Kocourek súťažiacim za ochotu pripravovať sa na súťaž s takouto problematikou a pedagógom za čas , ktorý im pri príprave venujú.

      Poďakovanie tiež patrí všetkým, ktorí sa na organizačnom zabezpečení podieľali hlavne Mestu Holíč a celému rozhodcovskému zboru, v ktorom po prvý krát pôsobili aj dobrovoľní záchranári civilnej ochrany. Poďakovanie patrí aj sponzorom ktorí materiálne súťaž podporili, predovšetkým spoločnosť Kaufland Slovenská republika  ďalej  Mesto Skalica, INA Skalica, Protherm Skalica, Poliklinika Senica a Eissmann Automotive Slovensko Holíč.

Fotky zo súťaže sú vo fotogalérii.