Návšteva zo ZŠ Jablonica

09.02.2016 11:06

Dnes nás v rámci krúžkovej činnosti navštívili žiaci zo Základnej školy Jablonica. Bolo im poskytnuté zo pár informácií o civilnej ochrane. Dozvedeli sa na aké číslo volať v prípade núdze (112), aké sú varovné signály civilnej ochrany. Taktiež sa dozvedeli ako sa chrániť pred nebezpečnými látkami improvizovanými prostriedkami, ktoré majú doma. Nakoniec si vyskúšali viazanie základných uzlov aby to nebolo len o teórii. Dúfame, že si aspoň niečo z toho zapamätajú. A nakoniec, ďakujeme za návštevu.