Príprava Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica

19.05.2014 13:09

Dňa 17.5.2014 sa uskutočnila odborná príprava Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, tvorenej z dobrovoľníkov. Obsahom prípravy bola ochrana pred povodňami s dôrazom na praktické precvičenie budovania protipovodňových hrádzi z mechov naplnených pieskom. Prípravy sa zúčastnilo 35 členov jednotky a akciu materiálne podporili Mesto Šaštín-Stráže (piesok) a MV SR Sekcia krízového riadenia (vrecia).