Príprava spoločnej jednotky CO

16.12.2014 00:00

V dňoch 7.11.2014 a 16.12.2014 sa uskutočnila príprava Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica. Obsahom teeoretickej prípravy bola 7.11. obsluha rádiometra DC-3E-98 a 16.12. obsluha rádiového zariadenia Motorola GP 340. Súčasťou prípravy bolo aj praktické preskúšanie uvedených technických prostriedkov ako aj témy z poskytovania prvej pomoci.