Projekt dobrovoľný záchranár civilnej ochrany

23.11.2011 12:11

Obvodný úrad Senica odbor civilnej ochrany a krízového riadenia rozbehol projekt "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany". Cieľom projektu je vytvoriť  z dobrovoľníkov odborne pripravenú a materiálne vybavenú jednotku civilnej ochrany pre potrebu územia, určenú k plneniu úloh civilnej ochrany pri vzniku mimoriadnej udalosti. Jednotka by bola využívaná pri mimoriadnych udalostiach veľkého rozsahu alebo na plnenie špecifických úloh v civilnej ochrane ktoré nezabezpečujú profesionálne záchranné zložky. Bližšie informácie o projekte nájdete v menu Dobrovoľný záchranár CO.