Propagácia civilnej ochrany v Rybkách 29.6.2013

30.06.2013 13:21

Na akcii Hurá prázdniny v Rybkách  sme propagovali civilnú ochranu a projekt Dobrovolný záchranár CO. Bola tu ukážka starších a novších prostriedkov individuálnej ochrany ako aj prístrojov na meranie rádioaktivity a zisťovanie prítomnosti nebezpečných látok. Deti za sladkú odmenu skladali evakuačnú batožinu alebo plnili úlohy z topografie. Na zvedavé otázky nielen detí odpovedali Igor Janšák a Václav Bureš.