Staň sa s BrumCOm záchranárom DT Záhorie, 2.7.2014

02.07.2014 16:24

Dňa 2.7.2014 pripravili  odbory krízového riadenia Okresných úradov Senica a Skalica, v spolupráci so siedmimi dobrovoľníkmi civilnej ochrany,  pre  deti v detskom tábore na Záhorí zaujímavý deň. Deň mladých záchranárov. V rámci projektu "Staň sa s BrumCOm záchranárom zábavne a hravo" absolvovalo 17 štvorčlenných družstiev táborové kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Deti museli preukázať svoje vedomosti a zručnosti v rôznych disciplínach ako vedomostný test, hasenie malého požiaru, skladanie evakuačnej batožiny, hod záchranným kolesom, použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, streľbu zo vzduchovky, základy topografie a na záver poskytnutie prvej pomoci. I keď nešlo v prvom rade o o samotné umiestnenie, prvé tri družstvá boli ocenené a ostatní účastníci dostali sladkú odmenu. Účelom súťaže je aby si deti osvojili znalosti z problematiky civilnej ochrany, poskytovania prvej pomoci, požiarnej ochrany, dopravnej výchovy ale aj bezpečného pobytu a pohybu v prírode.