Staň sa s BrumCOm záchranárom - Lopašov 18.6.2014

20.06.2014 14:24

Na pozvanie Obecného úradu Lopašov prípravili odbory krízového riadenia Okresných úradov Senica a Skalica pre deti materských škôl Lopašov, Oreské a Radošovce edukačnú aktivitu "Staň sa s BrumCOm záchranárom zábavne a hravo". Je to podprojekt projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany". Na realizácii tejto akcie sa podieľalo aj 7 dobrovoľníkov civilnej ochrany a 2 členovia kynologického klubu. Pre deti boli pripravené rôzne pracoviská, na ktorých si mohli osvojiť určité poznatky z problematiky civilnej ochrany a prvej pomoci. Absolvovali ukážku použitia improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, skladali evakuačnú batožinu, prekonávali prielez po závale, hádzali záchranným kolesom, poskytovali prvú pomoc a hasili  fingovaný požiar. Celkom sa aktivity zúčastnilo okolo 80 detí. Na záver im svoje umenie predviedli členovia Kynologického klubu Barvínek Jablonica so svojimi zverencami. Po absolvovaní všetkých pracovísko obdržali deti od Brumca "Certtifikát o absolvovaní kurzu mladého záchranára civilnej ochrany".