Prebehol základný stupeň prípravy členov jednotky CO pre potrebu územia

Prebehol základný stupeň prípravy členov jednotky CO pre potrebu územia

V dňoch 24.5., 25.5., 31.5. a 1.6.2012 prebehla odborná príprava jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia vytvorených z dobrovoľníkov CO a SČK. Obsahom bol základný stupeň prípravy člena jednotky civilnej ochrany, v rámci ktorého boli účastníci oboznámení s poslaním a úlohami civilnej ochrany v SR, s protiradiačnými, protichemickými a protibiologickými opatreniami k ochrane obyvateľstva. Taktiež im boli objasnené základné zásady riadenia a vykonávania záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti ako aj postavenie jednotiek CO v rámci výkonu záchranných prác. Na záver boli informovaní o ďalších akciách v rámci projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany". Prípravy sa cellkom zúčastnilo 58 osôb. Všetkým patrí vďaka za účasť v rámci svojho voľného času.