Májový dážď 2015

19.05.2015 22:00

Dňa 16.5. sa uskutočnila spoločná príprava Spoločnej jednotky CO pre okresy Senica a Skalica a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica. Cieľom prípravy bol nácvik vykonávania povodňových záchranných prác. Účastníci plnili nasledujúce úlohy : stavba protipovodňovej hrádze, odčerpávnie vody, evakuácia ohrozených osôb, poskytovanie prvej pomoci, pátranie po stratenej osobe, núdzové ubytovanie a stravovanie evakuovaných, záchrana osoby na vode, lokalizácia výveru, vyčerpanie studne a zabezpečenie občerstvenie zasahujúcich zložiek. Celkom sa na príprave zúčastnilo 27 dobrovoľníkov CO, 15 dobrovoľných hasičov, 5 členov SČK Senica a 20 figurantov. Všetkým zúčastneným patrí za aktívny prístup veľké ĎAKUJEM.