Okresné kolo Súťaže mladých záchranárov CO Radošovce

27.05.2015 11:59

Dňa 21.5.2015 sa uskutočnilo na futbalovom ihrisku v Radošovciach spoločné okresné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany okresov Senica a Skalica. Celkom sa zúčastnilo 17 miešaných družstiev základných škôl a gymnázia (10 okres Senica a 7 okres Skalica). Súťažiaci museli dokázať teoretické vedomosti z civilnej ochrany, prvej pomoci, požiarnej ochrany a dopravnej výchovy. Následne predviedli praktické zručnosti z topografie, v streľbe zo vzduchovky, pri použití prostriedkov individuálnej ochrany a improvizovanej ochrany. Poznávali varovné signály, skladali evakuačnú batožinu, poskytovali prvú pomoc a hasili malý požiar. Najlepšími za okres Skalica sa stali družstvá domácej školy z Radošoviec a tretie miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Holíč na Školskej ulici. V okrese Senica obsadili tretie miesto dlhoroční dominátori zo ZŠ Čáry, pred nimi skončili seničania zo ZŠ na ul. V.P.-Tótha (inak členovia krúžku Mladých záchranárov CO) a víťazmi sa stali žiaci ZŠ Senica ul. Komenského. Všetky tri uvedené družstvá si spolu so žiakmi ZŠ Šaštín-Stráže vybojovali postup na celoslovenské kolo, nakoľko splnili stanovený limit potrebného počtu získaných bodov. I to svedčí o vysokej pripravenosti súťažiacich, za čo patrí poďakovanie všetkým lektorom, ktorí sa deťom venovali. Na rozhodcovských postoch pomáhali dobrovoľní záchranári civilnej ochrany. Umiestneným gratulujeme a postupujúcim držíme palce pri reprezentovaní regiónu v celoštátnom kole.