Rozbehy 2015

31.10.2015 11:52

Dňa 10.10. sa uskutočnila odborná príprava členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica na Turistickej chate Rozbehy. Obsahom prípravy bolo precvičenie poskytovania prvej pomoci, obsluhy rádiometra DC-3E-98 ako aj základy orientácie v teréne pomocou kompasu. V rámci praktickej činnosti si dobrovoľníci precvičili vyslobodzovanie zranených zo zadymeného priestoru. Poďakovanie patrí SČK ÚS Senica za poskytnutie priestorov a lektorskú činnosť. V úlohe figurantov sa uplatnili členovia krúžku Mladých záchranárov pri I.ZŠ Senica a mladý dobrovoľník Michal. Dobrovoľníci klobúk dolu, že si ukrojíte z voľného času aby ste sa pripravovali na prípadnú pomoc iným.