Školské kolo Súťaže mladých záchranárov CO na ZŠ Jablonica

23.09.2014 09:47

Dňa 22.9.2014 sa na pozvanie vedenia ZŠ Jablonica odbor krízového riadenia OÚ Senica a 8 dobrovoľníkov civilnej ochrany podieľalo na zorganizovaní školského kola Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Súťeže sa zúčastnilo 10 družstiev. Viac ako výsledky je ale potrebné zdôrazniť že sa školská mládež venovala problematike sebaochrany a pomoci iným núdzi. I to je jedným z cieľov projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany".