Spoločná príprava VN Jablonica 2016

24.08.2016 11:20

Dňa 13.8.2016 sme zorganizovali prípravu členov Spoločnej jednotky CO pre potrebu územia okresov Senica a Skalica, DHZ v Senici, DHZ Podbranč Dolná dolina, KK Barvínek Jablonica, Záchrannej jednotky CO Špeciálnej kynologickej záchrannej služby Slovakia /okres Levice/ a Klubu priateľov CO Prievidza.
Pre precvičenie spolupráce a vzájomné spoznanie boli vytvorené zmiešané družstvá, ktoré na piatich stanovištiach precvičili uvedené činnosti :
* vyhľadávanie v zadymenom priestor...e
* poskytovanie prvej pomoci
* topografia
* hod záchranným kolesom
* obsluha čerpadiel
* viazanie uzlov, sebaistenie, zľanovanie
* obsluha elektrocentrály, osvetlovacej techniky
* stavanie stanu
* čerpanie vody pomocou plávajúceho čerpadla
* záchrana topiaceho s využitím psa
* evakuácia osôb z vodnej plochy pomocou člna
* obsluha rádiostaníc.
Na úvod sa účastníkom prihovoril aj starosta obce Jablonica p. Nestarec. Ocenil ochotu účastníkov venovať svoj voľný čas takýmto aktivitám, nakoľko išlo všetko o dobrovoľníkov. Ďakujeme všetkým účastníkom prípravy a tešíme sa na skoré stretnutie pri podobných akciách.