Staň sa s BrumCOm záchranárom

30.09.2015 11:50

V utorok 22. Septembra 2015 sa senický park zaplnil deťmi z materských škôl, pre ktoré si pripravil Odbor krízového riadenia Okresného úradu Senica v spolupráci s Mestom Senica edukačnú aktivitu „Kurz mladého záchranára CO“, v rámci projektu „Staň sa BrumCOm záchranárom zábavne a hravo“. Prostredníctvom viacerých stanovíšť bola deťom priblížená problematika civilnej ochrany a záchranárstva.
Na prvom stanovišti sa deti zoznámili s prostriedkami individuálnej ochrany a prostr...iedkami improvizovanej ochrany . Škôlkari si mohli pozrieť a vyskúšať plynové masky, dozvedeli sa, že pršiplášť možno použiť nielen na ochranu pred dažďom, ale spolu s igelitovými vrecúškami na rukách a nohách si môžu ochrániť telo napríklad v prípade havárie v jadrovej elektrárni. Na ďalšom stanovišti si dobrovoľníci CO pripravili pre deti hry, kde im zábavnou formou navodili situáciu, že sa ocitli v nebezpečnom závale alebo v jaskyni a do bezpečia môžu uniknúť len cez únikovú cestu predstavovanú úzkym tunelom. Taktiež deti mali za úlohu rozdeliť veci v domácnosti na bezpečné a nebezpečné pre ne. Čo je súčasťou evakuačnej batožiny v prípade vyhlásenia evakuácie sa dozvedeli na ďalšom zo stanovíšť. Ako podať prvú pomoc im ukázali zástupcovia SČK ÚS Senica. Veľkým zážitkom boli ukážky hasičov z Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica, pričom si deti mohli hasenie aj vyskúšať. Účel a obsah policajnej práce a jej význam pre bezpečnosť a ochranu obyvateľov deťom priblížili senickí mestskí policajti. Deti najviac zaujala ich výstroj a výzbroj, ktorú si chcel každý vyskúšať. Počas podujatia ich sprevádzal maskot, plyšový medvedík BrumCO, oblečený v uniforme záchranára civilnej ochrany. Takto sa deti hravou formou dozvedeli veľa dôležitých informácií z oblasti CO. Po absolvovaní kurzu boli deti odmenené dekrétom o jeho absolvovaní a samolepkou od Brumca a sladkou odmenou, ktorú zabezpečilo Mesto Senica. Poďakovanie patrí aj CVČ Stonožka, ktoré vytvorilo podmienky aby sa táto zaujímavá akcia mohla uskutočniť.