Sústredenie dobrovoľníkov CO "OSWALD 2014"

05.09.2014 14:26

Pod názvom „Oswald 2014“ sa dňa 23.8.2014 pri turistickej chate na Rozbehoch uskutočnilo sústredenie dobrovoľníkov civilnej ochrany zaradených do Spoločnej jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia okresov Senica a Skalica. Obsahom sústredenia bolo praktické precvičenie vybraných zručností, ako napríklad poskytovanie prvej pomoci, či vyhľadávanie rádioaktívneho materiálu pomocou rádiometra DC-3E-98, v sťažených podmienkach, v zadymenom priestore pri použití prostriedkov individuálnej ochrany. Taktiež boli u dobrovoľníkov overené aj znalosti z orientácie v teréne a signálov civilnej ochrany. Celkom sa sústredenia zúčastnilo tridsať dobrovoľníkov a organizátorov akcie. Ako prekvapenie od organizátorov bola pripravená nahratá situácia o zranenom turistovi pod Vápennou skalou, pričom z poskytnutia prvej pomoci sa nakoniec stala regulárna pátračka po stratenej zranenej osobe. Že ide o súčasť praktickej prípravy však účastníkom došlo až neskôr. I tak sa do pátrania zapojili s veľkou vervou a stratená osoba bola nájdená skôr ako sami organizátori počítali. Za to, ako aj za samotnú účasť patrí dobrovoľníkom veľké ďakujem. Samozrejme, že poďakovanie patrí aj organizátorom, ktorí boli z radov dobrovoľníkov avšak obsah prípravy pred ostatnými dôkladne utajili. Za poskytnutie priestorov musím poďakovať Územnému spolku SČK, ako aj členom SČK, ktorí pomohli s hodnotením poskytovania prvej pomoci a aktívne sa zapojili aj do fingovanej akcie o úraze turistu, čím  ju pre ostatných urobili v prvom momente veľmi dôveryhodnou. Ak by niekoho zaujímalo prečo Oswald pre názov akcie, tak vedzte že jedným z vlastníkov neďalekého hradu Korlátka bol aj pán s takýmto menom.