Informácie pre podnikateľov

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť zamestnancov alebo obyvateľstvo.