Projekt podporili

Ako možno projekt podporiť ?

Poukázaním peňazí na účet  č. 0252877255/0900, ktorý je vedený SČK Územným spolkom Senica.  V.S. je 1111 a do správy pre prijímateľa uveďte „DZ CO“.

 
Tu sú uvedení všetci tí, ktorí projekt akokoľvek podporili :

rok 2014 :

2 % z daní - 440 €

Nadácia Kvarteto - 200 € , nákup reklamných prtedmetov s logom pre deti + ceny do súťaže

COOP Jednota Senica - 50 € nákup sladkostí v rámci projektu Staň sa s BrumCOm záchranárom ...

 

rok 2013

2 % daní - 200 €

individuálni darcovia - 60 € 

 

rok 2012

COOP Jednota SD Senica - sumou 354,80 € (5 spr. pracovných odevov DZ CO)

 

 

Ďakujeme