Novinky

Na Holíčskom zámku súťažili mladí záchranári CO

11.10.2012 13:01
     Prvý októbrový piatok tohto roku patril areál Holíčskeho zámku žiakom základných škôl, ktorí sa stretli na obvodnom kole 19. ročníka „Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“.  Na súťaž sa tento rok prihlásilo 14 družstiev zo základných škôl okresu Senica...

Príprava jednotky CO pre potrebu územia Lopašov 2012

04.09.2012 09:53
Dňa 25.8. 2012 sa uskutočnila odborná príprava členov jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia, témou bola hlavne evakuácia obyvateľstva, druhy a úlohy evakuačných zariadení s dôrazom na činnosť kontrolného stanovišťa a radiačný monitoring rádiometrom DC-3E-83, v rámci praktickej činnosti...

Úspech mladých záchranárov civilnej ochrany zo ZŠ Čáry

25.05.2012 12:47
          Dňa 17.mája sa uskutočnilo v areáli kúpaliska Kamenný mlyn v Trnave krajské kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Zúčastnilo sa na ňom celkom 12 zmiešaných družstiev zo základných škôl Trnavského kraja. Okres Senica...

Novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva

24.01.2012 11:09
Od 1.1.2012 nadobudla účinnosť novelizácia zákona o civilnej ochrane obyvateľstva. Prináša niekoľko zmien do doteraz platnej právnej úpravy.      V § 3b upravila spôsob odvolania mimoriadnej situácie, ktorý predtým nebol explicitne riešený. Vyhlasovateľ mimoriadnej...

Projekt "Dobrovoľný záchranár CO" sa rozbieha

13.12.2011 09:12
V dňoch 8. a 9.12.2011 sa uskutočnili stretnutia so záujemcami o dobrovoľnícku činnosť v civilnej ochrane. Celkom sa dvoch stretnutí zúčastnilo 26 ľudí, piati sa ospravedlnili. Boli oboznámení s podrobnosťami projektu "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany", s jeho cieľom a úlohami,...

Projekt dobrovoľný záchranár civilnej ochrany

23.11.2011 12:11
Obvodný úrad Senica odbor civilnej ochrany a krízového riadenia rozbehol projekt "Dobrovoľný záchranár civilnej ochrany". Cieľom projektu je vytvoriť  z dobrovoľníkov odborne pripravenú a materiálne vybavenú jednotku civilnej ochrany pre potrebu územia, určenú k plneniu úloh...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5